Reklamationer

Alla reklamationer ska skickas till e-postadress regular (at) avies.ee , senast 30 dagar efter att resan avslutats. Alla sådana brev besvaras inom 10 arbetsdagar.