Ensamresande barn

Barn mellan 5-12 år kan resa utan förälder eller vårdnadshavare i enlighet med föreskrifterna för ensamresande barn. Ladda ned följande formulär (link) och fyll i din information innan du anländer till flygplatsen för att underlätta incheckningen.

Barnet måste ledsagas av föräldern/vårdnadshavaren under hela vistelsen på flygplatsens landsida. Föräldern/vårdnadshavaren måste kontakta check-in och överlämna det ifyllda formuläret till personalen i check-in. AVIES representant vid flygplatsen kompletterar därefter de nödvändiga dokumenten. Detta formulär är ett juridiskt dokument och fungerar som en skriftlig försäkran undertecknad av barnets förälder/vårdnadshavare.
AVIES låter inte under några omständigheter barnet stiga ombord på flygplanet utan ett giltigt dokument. Vid ankomsten måste den mottagande föräldern/vårdnadshavaren uppvisa en giltig ID-handling för flygplatspersonalen. Föräldrar/vårdnadshavare för ensamresande barn måste vara minst 18 år gamla. Barn under 5 år måste åtföljas av en förälder eller vårdnadshavare under hela resan och är inte berättigade att resa som ensamresande barn.

Incheckning för ensamresande barn ska utföras i god tid innan den planerade avgångstiden. Vi rekommenderar att ankomma till incheckningen senast 35 minuter innan avgång i  Kärdla och 45 minuter innan avgång i Arlanda, Tallinn och Kuressaare. Obs: föräldern/vårdnadshavaren måste stanna kvar på flygplatsen tills planet har avgått och flygplatsens personal har bekräftat att planet har lyft.

Barn över 12 år är tillåtna att resa utan någon specialdokumentation. Dock får inte ett barn agera som resesällskap till yngre barn innan han/hon fyllt 16 år. Passagerare mellan 13 och 15 år får resa som ensamresande ungdomar om föräldern/vårdnadshavaren så önskar; samma dokumentation ska i så fall fyllas i som för ensamresande barn. AVIES har en gräns på två ensamresande barn per flygning.

Kontakta AVIES kundtjänst via telefon eller e-post regular(at)avies.ee för att göra en bokning för ett ensamresande barn.
Kostnaden för tjänsten ensamresande barn är 275.- SEK per barn/flygning.