Försenade och inställda avgangar

När flygningar är inställda eller avgången är försenade med 2 timmar eller mer, erbjuds följande:

  • Måltidskupong (erhålls från personal på platsen, max. 150 SEK/10 €)
  • Möjlighet att ringa två telefonsamtal
  • Möjlighet att skicka två e-postmeddelanden, fax eller telex
  • Övernattning på hotell när passageraren är utanför sin hemort och flyget inte kan avgå under den aktuella dagen
  • Omdirigering genom andra transportmedel, anordnat av transportören
  • Återbetalning eller ombokning av biljetten (ska omedelbart meddelas till det handläggande ombudet).

AVIES är en non-interline transportör och tar inget ansvar för hotellnätter, ersättning för betalda missade hotellnätter, missade anslutningsflyg, förlorad arbetstid, hyra av bil, taxiresor eller tredje parts förpliktelser.