Reseinformation

AVIES villkor för transport gäller endast de flygningar där vårt namn eller vår flygbolagskod anges i rutan ”Carrier” på biljetten.

Dessa villkor gäller inte för lufttransport om sådan transport är en del av ett researrangemang definierat i Rådets direktiv (90/314/EEG) av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang.

Dessa villkor för transport tillämpas om de inte är oförenliga med våra prislistor eller tillämpliga lagar som inte kan åsidosättas genom avtal mellan parterna. Om så är fallet ska sådana prislistor eller lagar ha företräde.

Om några bestämmelser i dessa villkor för transport blir ogiltiga enligt någon tillämplig lag ska de övriga bestämmelserna trots det förbli giltiga.

Undantaget det som anges i dessa villkor för transport ska dessa villkor för transport ha företräde i händelse av oförenlighet mellan dessa villkor för transport och någon annan föreskrift som vi kan ha givit ut för behandling av särskilda frågor.

Biljetten utgör ett slutgiltigt bevis för ett transportavtal som har slutits mellan oss och passageraren vars namn står på biljetten. Vi tillhandahåller endast transport åt passageraren vars namn står på biljetten och du kan bli ombedd att uppvisa lämplig identifikationshandling.

Vissa biljetter säljs till rabatterade priser vilka kan vara delvis eller helt utan rätt till återbetalning. Du bör välja det biljettpris som bäst passar dina behov. Det är även en god idé att se till att ha en lämplig försäkring som omfattar tillfällen då du måste avbeställa din biljett.

Passageraren ansvarar för att uppge en korrekt e-postadress och ett telefonnummer för att göra det möjligt för AVIES att kontakta passageraren innan resan när det är nödvändigt. I händelse av störningar i lufttrafiken eller andra omständigheter som påverkar genomförandet av resan ges information genom e-post eller telefon. Policyer och rutiner kan ändras utan föregående meddelande. I händelse av att flygningar blir inställda eller försenade kontaktas kunder genom telefon och kompenseras och behandlas enligt AVIES standardförfarande. I händelse av ändringar i tidtabellen skickas ett meddelande till e-postadressen som har uppgetts vid bokningen. Vid dessa tillfällen då AVIES skickar e-postmeddelanden till kunder, tar inte AVIES något ansvar för att e-postmeddelandet kommer fram till kundernas inkorg. Vid tillfällen då AVIES ringer till kunderna, tar inte AVIES något ansvar för sådana fall då det angivna telefonnumret är felaktigt eller då ingen svarar.

AVIES är ett biljettlöst flygbolag. Det är tillräckligt att visa upp ett pass eller ett ID-kort samt ge din bokningskod som du hittar på din bokningsbekräftelse. Barn under 18 som reser med en vuxen som kan uppvisa en av ID-handlingarna listade ovan behöver inte uppvisa någon ID-handling. Om ingen giltig ID-handling med ett namn som motsvarar det som angavs vid bokningen kan uppvisas har passageraren inte tillåtelse att checka in. Återbetalning görs inte vid sådana fall.

Om ni anländer till incheckningen efter att den har stängt, betraktas din biljett vara förbrukad. Biljetter som inte har avbeställts återbetalas inte. Det är passagerarens ansvar att befinna sig på flygplatsen i tid för att bli incheckad.

Barn under 2 år betalar 10% av respektive avgifter förutsatt att de kan sitta i en vuxens knä (ett barn per vuxen). Barnbilstolar är inte tillåtna ombord och småbarn har reducerade bagagegränser.

Maximalt tillåtet bagage är 15 kg per person för incheckat bagage och 5 kg per person för handbagage.. AVIES tar inget ansvar för olämpligt paketerat, bräckligt, skadat eller ömtåligt bagage. AVIES tar inget ansvar för yttre skador på bagage som härrör från normalt slitage (t.ex. repor, fläckar, smuts eller bucklor), eller från vattenskador för icke vattentåligt bagage. AVIES tar inget ansvar för värdesaker (t.ex. nycklar, datorer, smycken eller kontanter) som finns i incheckat bagage.

Flygbolaget åtar sig att göra sitt bästa för att transportera passagerarna och deras bagage inom en skälig tidsperiod. Tider som anges på biljetter, i tidtabeller eller på annan plats är inte garanterade och omfattas inte av detta avtal.

AVIES är ett ”point-to-point“ flygbolag. Av den anledningen erbjuder vi inte och kan inte hjälpa till med transfer av passagerare eller deras bagage till andra flygningar, vare sig våra egna eller andra operatörers.

Vätskor och förbjudna artiklar

U-föreskrifter begränsar mängden vätska, krämer, gelé och sprayer i handbagaget.

Vätskor i handbagage ska vara förpackade i behållare upp till 100 ml. Behållarna ska obesvärat rymmas i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse som inte är större än 1 liter. Plastpåsar kan skaffas i säkerhetskontrollen.
Vätskor för medicinskt bruk och speciell kosthållning, inklusive barnmat, som behövs under färd är tillåtna under resan. Varor som anskaffats efter kontrollpunkten påverkas inte av dessa EU-föreskrifter.
Vätskor inhandlade efter kontrollpunkten kan bäras i ditt handbagage om du reser från en flygplats i Sverige eller Estland.

Var medveten om att vätskereglerna kan ändras. Besök Luftfartsverket för mer information.

För att inte överträda tillämpliga säkerhetsföreskrifter har passagerare inte tillåtelse att medföra följande föremål i säkerhetsbegränsade områden och ombord på ett flygplan.

Förbjudna föremål i handbagage:

 • skjutvapen, eldvapen, vapen och ammunition
 • spetsiga/kantslipade vapen och vassa föremål
 • trubbiga redskap
 • sprängämnen och brandfarliga ämnen
 • kemikalier och giftiga ämnen

Förbjudna föremål både i incheckat och handbagage:

 • sprängämnen, inklusive detonatorer, tändrör, granater, minor och sprängämnen
 • skjutvapen, eldvapen, vapen och ammunition (se även ”Vapen”)
 • gaser: propan, butan
 • lättantändliga vätskor inklusive bensin, metanol
 • lättantändliga fasta ämnen och reaktiva ämnen, inklusive tändare, fyrverkerier, bloss
 • oxidationsmedel och organisk peroxid, inklusive blekmedel, reparationspasta för fordon
 • giftiga eller smittsamma ämnen, inklusive råttgift, smittat blod
 • radioaktivt material, inklusive medicinska eller kommersiella isotoper
 • frätande ämnen, inklusive kvicksilver, fordonsbatterier
 • komponenter till bränslesystem till fordon som har innehållit bränsle.

Flygplatsens säkerhetspersonal kan förbjuda passagerare att vistas i flygplatsens säkerhetsområde och att gå ombord på flygplanet
om de medför föremål som inte finns listade ovan, men anses tillhöra dit av säkerhetspersonalen.

Vapen

AVIES kan acceptera transport av jaktgevär endast i begränsat antal, beroende på flygplanets konfigurering, men tillståndet måste absolut erhållas i förväg vid bokningstillfället och vara en skriftlig bekräftelse mottagen från AVIES. Var god skicka förfrågan till regular@avies.ee mån-fre 9-17 (estnisk tid). Jaktgevär måste förpackas separat från ammunitionen i enlighet med ICAO:s tekniska instruktion och IATA:s föreskrifter och får endast medföras som incheckat bagage. Passagerare måste på begäran kunna uppvisa alla nödvändiga dokument.
Jaktgevär anses vara specialbagage och kostar 20€ per enkel resa. Vi tillråder att sådana bokningar görs via AVIES kundtjänst eller via direkttelefon +372 6301382.